Tekniskt stöd

Metsäkonehuolto Skogsmaskinservice K. Andersson står, i enlighet med Komatsu-märkesserviceverkstädernas principer, även till tjänst vid ibruktagandet av nya maskiner och med att föra ut all behövlig teknisk kunskap om skogsmaskiner till fältet.